Záchranný systém Košice

Posledná aktualizácia prebehla dňa 7. 3. 2018
Dnes je
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Sme dobrovoľní záchranári, ktorí majú za sebou zastrešovanie podujatí ako sú:
Národný pochod za život 2013,
Godzone konferencia 2013,2014,2015,
Biela noc 2015,2016,2017,
a iné ...,
tak isto sme sa podielali na Campfeste a Lumen festivale ,
združení v Občianskom združení  Záchranný systém Košice (vznik 13.8.2014),
ktorého predmetom činnosti je napr.:

Zabezpečovanie zdravotného dozoru na kultúrnych a športových podujatiach.
Zvyšovanie povedomia a dôležitosti záchranárstva pôsobením na deti a mládež.
Poskytovanie pomoci pri pátraní a vyhľadávaní stratených a nezvestných osôb.
Pomoc pri odstraňovaní  následkov živelných pohrôm a katastrof .
Organizovanie školení v oblasti ochrany, bezpečnosti, záchranárstva a prevencie.
Poradenská činnosť ( v oblasti záchranárstva, civilnej ochrany, vyhodnocovanie rizík).

Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany, bezpečnosti, záchranárskej prevencie
A iné ...

S
me zapojený do zložiek Integrovaného Záchranného Systému a Civilnej ochrany.

 

Design Adam Ujházi

Copyright © 2014 - today Záchranný systém Košice

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky